Het Regionaal Archief Nijmegen stelt nu ook de inschrijvingsregisters van de Vierdaagse en de Schepenprotocollen beschikbaar als open data. De afgelopen jaren kwamen deze bronnen al online op onze eigen website, maar nu zijn ze ook als open data te vinden en te downloaden. 

De schepenprotocollen-dataset bevat bijna 35.000 records van akten met daaraan gekoppeld meer dan 200.000 persoonsvermeldingen. Het gaat om akten uit de periode 1511-1810: transporten (overdrachten), pandveiligheden (hypotheken), recognitiën (erkenningen van eigendom, schuld, borgstelling of volmacht), testamenten en huwelijksvoorwaarden. Aan de uitvoerige index is jarenlang gewerkt door een groep vrijwilligers.

De dataset met de inschrijvingsregisters van de Vierdaagse bevat meer dan 3.500 records en scans, met daaraan gekoppeld meer dan 45.000 persoonsvermeldingen. Het gaat specifiek over de inschrijvingsregisters over de periode 1921-1939. In de registers kan men verschillende gegevens terugvinden: wie deed er mee en wanneer, bij welk regiment of welke vereniging liep hij/zij mee, en haalde deze persoon wel de eindstreep?

Omdat deze bronnen nu als open data worden aangeboden, zijn de gegevens ervan nu ook te vinden op de genealogische platforms WieWasWie en Open Archieven. Daarmee komen onze gegevens beschikbaar voor een nog groter publiek.

Technische informatie over onze datasets is te vinden op het Open Dataportaal van de gemeente Nijmegen: https://opendata.nijmegen.nl/datasets (rubriek Cultuur).