Vanaf 17 mei 2019 tot begin 2020 worden veel archiefstukken uit het Regionaal Archief Nijmegen die over de Tweede Wereldoorlog gaan gedigitaliseerd. Het gaat hier om een project van Metamorfoze. Metamorfoze is een nationaal programma van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat streeft naar het behoud van ons papieren erfgoed.


Niet beschikbaar

Het project vindt buiten de muren van het Regionaal Archief Nijmegen plaats. Dat betekent dat de archiefstukken die hiervoor geselecteerd zijn niet kunnen worden ingezien.

Het gaat om stukken uit de volgende archieven:

Archief 2 Secretarie van de Gemeente Nijmegen, 1810-1946 rubriek 4 (Kabinet van de burgemeester)

Archief 64 Luchtbeschermingsdienst Nijmegen, 1937 – 1946

Archief 75 Vluchtelingencommissie Nijmegen, 1944 – 1947

Archief 73 Stichting Jan van Hoof Nijmegen, 1953 – 1954

Archief 76 Stichting Winterhulp Nederland, afdeling Nijmegen, 1941 – 1943

Archief 77 Geheime Dienst Nederland, rayon Zuid-Gelderland, 1943 – 1944

Archief 78 Documentatiecommissie voor de Zuivering van Overheidspersoneel Nijmegen, 1944 – 1946

Archief 80 Commissie tot Documentatie van de Bevrijding van Nijmegen, 1945 – 1953

Archief 81 Commissie tot Documentatie van het Verzet in Nijmegen, 1945 – 1948

Archief 82 Demobilisatiecomité

Archief 84 Kunstbeschermingsdienst, afdeling Nijmegen, 1940 – 1946

Archief 146 Rogier, L.J., 1940 – 1969

Archief 163 Kokke, C.Th. (Kees)

Archief 182 J.G.M. Moormann, 1944 – 1946

Archief 347 Nederlandsche Unie, afdeling Nijmegen, 1940 - ca. 1945

Archief 579 Collectie Tweede Wereldoorlog, 1940-2002

Archief 637 Gemeenschap Oud Illegale Werkers Nederland, afdeling Nijmegen, 1945-1948

Archief 764 Jansen, Herman A.

Archief 800 Oorlogsgravencomité, afdeling Nijmegen, 1946-1952

Archief 1664 Affichecollectie Overasselt

We hopen dat het project in de loop van het voorjaar van 2020 is afgerond. Met excuses voor het ongemak.