Een schat aan informatie over meer dan honderd seizoenen van de Nijmegen Eendracht Combinatie is vanaf nu te doorzoeken en te bekijken in het Regionaal Archief Nijmegen: de collectie Van Eldik.

Clubarchivaris

Herman van Eldik (1922-2010), ook wel de clubarchivaris van N.E.C. genoemd, was zijn leven lang verbonden aan de voetbalvereniging én hij was N.E.C.-er in hart en nieren. Al in 1935 werd hij lid van N.E.C. en hij voetbalde er 20 jaar. Daarna vervulde hij ruim 25 jaar verschillende bestuursfuncties binnen de club en was hij bovendien aanjager bij de totstandkoming van de jubileumboeken bij het 75 en 100-jarig bestaan van N.E.C.

Collectie

Van Eldik bewaarde vanuit zijn rol als bestuurder diverse archiefstukken van de voetbalvereniging, maar verzamelde ook als fan van de club allerlei materiaal. Het resultaat van een leven lang N.E.C. mag er zijn: vergaderstukken van bestuurs- en ledenvergaderingen, ‘seizoensmappen’ met diverse stukken geordend op voetbalseizoen, clubbladen, plakboeken en foto’s.

Alles bij elkaar ruim 5 strekkende meter met boeiende wetenswaardigheden voor de voetballiefhebber, maar ook met interessante aanknopingspunten voor de serieuze onderzoeker. Met het beschikbaar komen van de collectie Van Eldik is Nijmegen een mooie bron voor de sportgeschiedenis rijker.

U kunt de archiefstukken uit de collectie, voor zover openbaar, aanvragen en tijdens openingstijden in de studiezaal bekijken.

Oorkonde, uitgereikt bij de benoeming van Herman van Eldik tot erelid van N.E.C., 1989 (Bron: Collectie Van Eldik, inv. 161)