De Nijmeegse militieregisters over de periode 1815-1888 staan vanaf nu online. Het gaat in totaal om 2101 scans en 14.433 inschrijvingen van personen.

Militieregisters zijn registers waarin werd bijgehouden wie dienstplichtig was en wie kon worden ingeloot voor de Nationale Militie. U kunt in de militieregisters interessante informatie over uw voorouders vinden. Dit komt omdat een medische keuring ook deel uitmaakte van de loting. Naast de standaard persoonsgegevens vindt u daarom beschrijvingen als beroep, signalement, reden tot afkeuring en plaats van inlijving. Meer informatie over de militieregisters vindt u in de kennisbank.

De registers zijn in het verleden gescand en geïndexeerd voor ons eerste VeleHanden-project. De gegevens en scans zijn al langer te vinden via de websites WieWasWie en Open Archieven, maar zijn nu ook op onze eigen website te bekijken.

Een detail uit een militieregister uit 1837. Naast de naam, geboorteplaats en geboortedatum werd bijvoorbeeld ook de lengte en het signalement beschreven.