Op 5 november 2018 zijn de historische archieven van de gemeente Mook en Middelaar officieel overgebracht naar de archiefbewaarplaats in Nijmegen. Deze archieven zijn nu voor iedereen online doorzoekbaar in onze digitale studiezaal. De archiefstukken zelf zijn tijdens openingstijden te bekijken in onze studiezaal.

De overbrenging van de archieven

Vandaag hebben burgemeester Gradisen en gemeentesecretaris Smits-de Kinkelder van de gemeente Mook en Middelaar de archieven van de gemeente Mook en Middelaar en voorgangers officieel overgedragen aan Rob Camps, plaatsvervangend gemeentearchivaris. Op deze bijeenkomst ondertekenden zij de verklaring van overbrenging. Wethouder Vergunst sprak de genodigden toe en benadrukte daarbij de grote historische onderlinge verwevenheid van de gemeenten in de regio, wat het belang van een gezamenlijk archiefbeheer onderstreept.

Wethouder Vergunst en Burgemeester Gradisen bij de overdracht van de archieven van Mook en Middelaar

De archieven van Mook en Middelaar

Met deze overbrenging zijn vijf archieven met een omvang van ruim 100 meter ondergebracht in de archiefbewaarplaats in Nijmegen. Het merendeel betreft het archief van de gemeente Mook en Middelaar en voorgangers (1795-2000). Verder zijn ook het archief van de Schepenbank Mook (1644-1790), de Schepenbank Middelaar (1792-1796), het Burgerlijk Armbestuur van Mook en Middelaar (1732-1964) en het Bouwarchief van de gemeente Mook en Middelaar (1937-1976) overgebracht.

Opvallend aan het archief van de gemeente Mook en Middelaar zijn de vele verschillende hogere overheden waar deze plaatsen mee te maken hebben gehad. Hierdoor zijn in het archief zowel Duitstalige, Franstalige als Nederlandstalige bronnen te vinden in een kort tijdsbestek. Een voorbeeld hiervan is een Duitstalige akte uit 1781 betreffende een geldlening, voorzien van het zegel van Mook.

Een Duitstalige akte uit 1781 betreffende een geldlening, met het zegel van Mook