De bevolkingsregisters van Nijmegen over de periode 1890-1910 staan vanaf nu online. Het gaat in totaal om 36.575 scans met meer dan 180.000 persoonsnamen.


De bevolkingsregisters zijn een interessante bron van informatie over de bewoners van de stad tussen 1820 en 1920. Zo kom je te weten waar ze woonden. Waar ze vandaan kwamen, waarheen ze zijn verhuisd. Wat was de gezinssamenstelling? Bij welke kerk ze hoorden, of ze getrouwd waren en welk beroep ze uitoefenden.

De registers over de periode 1890-1920 moest je in het verleden op naam doorzoeken via papieren klappers.  Deze verwezen naar de bijbehorende bevolkingsregisters. De klappers en registers hebben we nu gedigitaliseerd en gescand zodat je ze online kan doorzoeken en bekijken.

De toegevoegde scans en indexen zijn ook per direct beschikbaar als open data.

De registers over de periode 1820-1890 stonden al online. De scans en indexen over de periode 1910-1920 volgen in 2020.