U kunt nu een groot deel van de notariële akten online bekijken in onze Digitale Studiezaal.

Digitalisering

In het nieuwsbericht Notariële nieuwtjes in oktober 2017 berichtten we u al dat we van plan waren onze notariële archieven (op termijn) te digitaliseren. Inmiddels hebben we een groot deel van de notariële archieven laten digitaliseren en gepubliceerd op onze website. Het gaat om meer dan 180.000 scans die zijn gekoppeld aan meer dan 50.000 akten. Ongeveer een derde deel van al onze akten is daarmee in één klap online raadpleegbaar gemaakt. 

Op de pagina Notariële archieven in onze kennisbank staat een overzicht welke notariële archieven wij beheren en welke van deze archieven zijn gedigitaliseerd.

Zelf zoeken in de akten

Notariële akten kunnen u meer inzicht geven in de familiegeschiedenis, belangrijke gebeurtenissen binnen families en de onderlinge relaties tussen leden van het gezin. U kunt zelf zoeken naar uw voorouders in de notariële akten. Vul in het zoekscherm Personen en locaties bij Persoon de naam in waarop u wilt zoeken, en kies onderaan bij bron voor 'Notarissen en schepenprotocol'.

Nieuwe notarisarchieven doorzoekbaar

Terwijl dit digitaliseringsproject liep hebben onze vrijwilligers uiteraard ook niet stilgezeten. Hun inspanningen leverden vier nieuwe indexen op voor de Digitale Studiezaal. De akten van de notarissen Payen (1838-1859), Courbois (1860-1884), Masman (1878-1889) en Nieuwenhuis (1932-1935) zijn daarmee nu online doorzoekbaar. In totaal gaat het om een aanvulling van meer dan 19.000 akten en bijna 50.000 persoonsvermeldingen.

Zowel alle nieuw toegevoegde scans als de nieuw toegevoegde gegevens zijn direct beschikbaar als Open data.

Een notariële akte van 18 februari 1874, waarin de weduwe Alida Cornelia van der Burg de bierbrouwerij St. Anna-Berg verkoopt.