Voor wie aan de slag wil met het op orde brengen van zijn digitale particuliere archief heeft het Regionaal Archief Nijmegen een leidraad opgesteld en een aantal praktische tips op een rijtje gezet.


Wanorde

Vermoedelijk heeft iedereen er wel eens mee te maken gehad: een onoverzichtelijke mappenstructuur op uw tablet, een foto die onvindbaar blijkt op uw telefoon of verschillende versies van een uitgaande brief in uw laptop, waarbij niet duidelijk is welke versie de definitieve is. Dit soort dingen kunnen een lange zoektocht en de nodige frustratie veroorzaken.

Overzicht

Wanneer uw digitale archief – privé of op uw (vrijwilligers)werk – volledig, goed geordend en up-to-date is, zijn dit soort situaties waarschijnlijk verleden tijd. Maar hoe zorgt u ervoor dat uw digitale archief op orde is en blijft? Hierbij kan de door ons opgestelde Leidraad digitaal archiveren voor particulieren een hulpmiddel zijn, geschikt voor iedereen die met zijn digitale archief aan de slag wil. Er is een (bondige) brochure beschikbaar voor degene die graag op basis van een aantal praktische tips wil werken en een (uitgebreide) folder voor degene die zich wat verder in de stof wil verdiepen.